1. Trách nhiệm người dùng

Người dùng khi truy cập web của chúng tôi đã chịu trách nhiệm như không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý. Người truy cập không được phép truy cập website nhằm mục đích phá hoại. Nếu chúng tôi phát hiện quý vị làm ảnh hưởng xấu sẽ ngăn chặn bằng việc chặn IP.

2. Nội dung website

Thông tin trong website cung cấp cho người sử dụng, người đọc một cách trung thực, chính xác. Chúng tôi cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website mới nhất cho người dùng.

3. Bản quyền

Việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Các chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của chúng tôi là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp chúng tôi .

4. Đưa nội dung lên web

Nghiêm cấm đưa lên hoặc chuyển tải lên trang web hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.

 

5. Giới hạn sử dụng

Các nội dung, cơ sở dữ liệu website được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật khác. Nghiêm cấm sao chép, tái bản, sử dụng lại mà chưa được sự cho phép từ chúng tôi.