1. Quy định chia sẻ bài viết

Cachlambokho.com nắm giữ bản quyền toàn bộ nội dung, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết trên website của mình.

Người dùng khác không được phép sử dụng nội dung vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành ra bên ngoài khi không được phép.

Các hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng nguồn bài viết từ web chúng tôi.

2. Bản quyền khác

Một số các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của website Banner, Logo, hình ảnh đều được sử dụng độc quyền, cấm sao chép, lấy lại.

Chúng tôi mong người dùng tuân thủ các quy tắc dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào. Rất mong sự hợp tác.