Vào những ngày mưa mà nhâm nhi những lát khô bò thơm ngon thì còn gì bằng. Nhưng bạn lại e ngại khô bò mua bên ngoài lại không đảm bảo vệ sinh. Bài viết này sẽ